***SPECIAL VIDEO: STOCK INDEXES - MARCH 2013 AND BEYOND - ROBERT MINER znajduje się w zakładce WEBINARS***

Analizy indeksów i kontraktów

 

DT Futures Reports DT Forex Reports DT Stock/ETF Reports
Analizy FW20 i FUSD Raporty walutowe Spółki Prowzrostowe

 

 

Piotr

Codzienna (od poniedziałku do piątku) analiza kontraktu terminowego FW20 oraz USDPLN prezentowana przez Piotra Głowackiego z wykorzystaniem technik Roberta Minera, rozszerzoną analizą opartą o współczynniki Fibonacciego oraz Teorię Fal Elliotta z praktycznymi wskazówkami odnośnie zajęcia prawidłowej pozycji na rynku.


  • Usługa polega na dostarczeniu informacji o sytuacji technicznej kontraktu terminowego FW20 i pary walutowej USDPLN w postaci wykresu oraz komentarza.
  • ANALIZA PRZED SESJĄ obejmuje prezentację układu w perspektywie wykresu 60 minutowego dla FW20 i USDPLN z przedstawieniem głównego kierunku trendu na wykresie dziennym określanym na podstawie wskaźnika DT Momentum,
  • ANALIZA W SAMO POŁUDNIE zawiera bieżący komentarz do wydarzeń rynkowych, weryfikację przyjętych założeń w analizie porannej oraz projekcję na dalszą część sesji.
  • Uzupełnieniem analiz FW20 oraz USDPLN jest publikacja wykresów indeksów SP500 oraz DAX ułatwiających interpretację zachowania rodzimego parkietu. Analizy indeksów zagranicznych publikowane są po sesji. Raport przed sesją poniedziałkową pokazuje średnioterminową perspektywę na wykresie tygodniowym i dziennym, pozostałe dni tygodnia - perspektywa krótkoterminowa na wykresie godzinnym.
  • Analizy są dostępne na stronach Infoinwestor.pl w sekcji Analizy: Indeksy i Kontrakty dla zalogowanego użytkownika.
  • Osoby, które nie opłaciły usługi Analizy indeksów i kontraktów mają dostęp do tej grupy z opóźnieniem, które wynosi 4 dni.
  • Wyjątkiem kiedy analiza poranna nie pojawia się jest pierwszy poweekendowy dzień sesyjny po publikacji analizy video - w tym przypadku opis sytuacji technicznej zawarty jest w analizie video.

 

Dodatkowo raz na miesiąc ukazuje się szerokie podsumowanie - VIDEOANALIZA. Zawiera analizę indeksów polskich, kontraktu FW20 w konfrontacji z zachowaniem rynków światowych oraz głównych walut.

 

Zobacz: 100% SKUTECZNOŚCI ANALIZ FW20 W PUNKTACH ZWROTNYCH

 

Raporty w przystępny sposób prezentują układ na wykresie pod kątem 3 elementów:

 

  • Momentum w podwójnych ramach czasowych,
  • Formacja Trendu lub Korekty,
  • Poziomy Cen docelowych dla Impulsu lub Korekty,

 

Od Czerwca Raporty FW20 i FUSD są przygotowywane z pomocą programu DT6, co pozwoliło dodać czwarty element czyli CZAS.

 

Zobacz: LINIA KAPITAŁU

 

 

 

 

 

 

Usługi tej nie należy traktować jako doradztwa inwestycyjnego oraz rekomendacji w rozumieniu obowiązującego prawa. Zakres odpowiedzialności zawarty jest w Regulaminie Serwisu Infoinwestor.pl. Wszystkie opracowania, treści zawarte w dziale Analizy mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.Analizy nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jako doradztwo inwestycyjne w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) z późniejszymi zmianami. Analizy nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

 

 

* osoby, które kupią książkę Roberta Minera "Strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu" otrzymują Kartę Podarunkową z kodami zniżkowymi dla usług oferowanych w Serwisie Infoinwestor.pl. W przypadku "Analiz Kontraktów FW20 i FUSD" bonus od ceny podstawowej wynosi 10% dla każdego okresu abonamentu i jest nadawany dożywotnio.

 

 

 

 

 

projekt, grafika, skład: DM MEDIA

Reklama:

Książka:

Inwestowanie na dzisiejszych rynkach - akcji, futures lub forex - jest ambitnym i trudnym przedsięwzię- ciem. Jednak możliwe jest osiąganie stałych sukcesów na tym polu, jeżeli jesteś gotów poznać kompletny plan inwestycyjny począwszy od otwarcia pozycji, a skończywszy na jej zamknięciu.

Czytaj więcej...

Szkolenia:

Szkolenia są drugim krokiem na ścieżce rozwoju tradera prowadzącej do sukcesów inwestycyjnych. Utrwalają i uzupełniają na przykładach z polskiego parkietu metodologię zaprezentowaną w książce.

Czytaj więcej...

Biuletyny:

Biuletyny DYNAMIC TRADERS GROUP autorstwa Roberta Minera na rynki Futures, Forex i amerykańskich akcji Stock/ETF

Czytaj więcej...

Dynamic Trader 6:

Program do analizy technicznej DYNAMIC TRADER 6 wraz z kursem zawierania transakcji

Czytaj więcej...

Ankieta:

Pomóż nam zwiększyć wartość przygotowywanych analiz odpowiadając na pytania ankiety.

Wypełnij...

YouTube:

Analizy video, bieżący komentarz, długoterminowa perspektywa oraz wiele ciekawych informacji o Serwisie Infoinwestor.

Przejdź do YT...