***SPECIAL VIDEO: STOCK INDEXES - MARCH 2013 AND BEYOND - ROBERT MINER znajduje się w zakładce WEBINARS***

Biuletyny DTG i Analizy Infoinwestor

 

 

Biuletyny Dynamic Traders Groups, Inc. już niejednokrotnie zajmowały pierwsze miejsce w rankingu Timers Digest. Cechą wyróżniającą biuletyny Minera jest koncentracja nie tylko na doradztwie w zakresie zajmowania pozycji, ale również edukacji dla inwestorów.

Wszystkie opracowania wydane przez niego zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej, u podstaw mają założenie również kształcić.


Biuletyn w przystępny sposób prezentuje układ na wykresie pod kątem 4 elementów Kompleksowego Systemu:

 

 • Momentum w podwójnych ramach czasowych,
 • Formacja Trendu lub Korekty,
 • Poziomy Cen Docelowych dla Impulsu lub Korekty,
 • Projekcje Punktów Docelowych w czasie.

 

Dzięki temu przekaz jest jednoznaczny i klarowny.

Oryginalne biuletyny dostępne są na rynek FOREX, FUTURES i rynek akcji amerykańskich STOCK/ETF.

Naszym zadaniem jest uzupełnić ofertę o biuletyny na pary walutowe ze złotówką i polski rynek futures i akcji.

 

 

DYNAMIC TRADERS GROUP, INC OFERUJE:

 

DT Trade AlertsTM

 

 • Ściśle określone sygnały kupna, sprzedaży oraz poziomy stoploss dla S&P, Złota, amerykańskich Obligacji/Bonów Skarbowych, pary walutowej EUR/USD w oparciu o instrumenty ETF dla rynku wzrostowego i spadkowego z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

 • Dla Day Traderów i Swing Traderów

 • Raporty są przygotowywane przez Roberta Minera, autora bestselleru Strategie Inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu oraz Jaime'go Johnson, szefa analityków technicznych Dynamic Traders Group, Inc.

 • ETF są notowane na amerykańskich giełdach papierów wartościowych

 • treść publikowana w języku angielskimDT DailyTM Reports

 

 • DTG, Inc. oferuje raporty na rynek Futures, Forex oraz Stock/ETF

 • Dla Day Traderów i Swing Traderów

 • Raporty są przygotowywane przez Roberta Minera, autora bestselleru Strategie Inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu oraz Jaime'go Johnson, szefa analityków technicznych Dynamic Traders Group, Inc.

 • Obejmuje dostęp do odpowiednich raportów JustInTimeTM Service

 • The JustInTimeTM Service dla istotnych wydarzeń rynkowych.

 • treść publikowana w języku angielskim

 • więcej informacji o DT Daily ReportsJustInTimeTM Services

 

 • Dla Position Traderów i inwestorów długoterminowych

 • The JustInTimeTM Service jest publikowany częściej niż raz w tygodniu.

 • Dostęp do tygodniowych i dziennych wykresów opisywanych rynków w DT Daily Reports

 • Użytkownik jest powiadamiany natychmiast, kiedy dokonuje się zmiana dla każdego wykresu albo komentarza na opisywanym rynku w raporcie.

 • treść publikowana w języku angielskim

 • The JustInTimeTM Service jest dołączony do zaprenumerowanej usługi Daily Report!

 

 

 

INFOINWESTOR OFERUJE:

 

Analizy indeksów i kontraktów

 

 • Analizy zgodnie z metodologią Roberta Minera obejmują rynek kontraktu terminowego FW20 oraz pary walutowej USDPLN

 • Dla Day Traderów i Swing Traderów

 • Analizy pojawiają się 5 dni w tygodniu przed sesją oraz w południe w trakcie sesji jako bieżący komentarz do wydarzeń giełdowych

 • Publikowane są również wykresy indeksów SP500 oraz DAX.

 • Użytkownik jest powiadamiany mailowo, kiedy w systemie pojawia się zaprenumerowana analiza indeksów i kontraktów

 • Uzupełnieniem codziennych publikacji jest analiza video, która pojawia się  raz w miesiącu

 • więcej informacji o Analizach FW20 i FUSD

 

 

Raporty walutowe

 

 • Analizy zgodnie z metodologią Roberta Minera obejmują rynek forex, wybrane pary walutowe: EURUSD, USDPLN, CHFPLN, GBPJPY

 • Dla Day Traderów i Swing Traderów

 • Analizy pojawiają się 5 dni w tygodniu przed sesją poniedziałkową jako raport weekendowy (wykresy tygodniowe oraz dzienne) oraz wtorek-piątek w formie raportu dziennego (interwał godzinny),

 • Użytkownik jest powiadamiany mailowo, kiedy w systemie pojawia się zaprenumerowana usługa Raporty walutowe,

 • więcej informacji o Raportach walutowych

 

 

Spółki Prowzrostowe

 

 • Analizy zgodnie z metodologią Roberta Minera obejmują rynek akcji GPW i NC dla spółek, które spełniają przyjete kryteria płynności oraz ilości transakcji

 • Dla Swing Traderów i Position Traderów

 • Analizy pojawiają się 5 dni w tygodniu po sesji oraz w trakcie sesji jako bieżący komentarz do zachowania spółek z monitoringu,

 • W weekend pojawiają się Biuletyny PDF, które opisują spółki z punktu widzenia wskaźnika DT Momentum,

 • Użytkownik jest powiadamiany mailowo, kiedy w systemie pojawia się zaprenumerowana analiza spółek prowzrostowych

 • Uzupełnieniem analiza jest monitoring, który podsumowauje zachowanie spółek, które były analizowane

 • więcej informacji o usłudze Spółki Prowzrostowe

 

 

 

 

 

projekt, grafika, skład: DM MEDIA

Reklama:

Książka:

Inwestowanie na dzisiejszych rynkach - akcji, futures lub forex - jest ambitnym i trudnym przedsięwzię- ciem. Jednak możliwe jest osiąganie stałych sukcesów na tym polu, jeżeli jesteś gotów poznać kompletny plan inwestycyjny począwszy od otwarcia pozycji, a skończywszy na jej zamknięciu.

Czytaj więcej...

Szkolenia:

Szkolenia są drugim krokiem na ścieżce rozwoju tradera prowadzącej do sukcesów inwestycyjnych. Utrwalają i uzupełniają na przykładach z polskiego parkietu metodologię zaprezentowaną w książce.

Czytaj więcej...

Biuletyny:

Biuletyny DYNAMIC TRADERS GROUP autorstwa Roberta Minera na rynki Futures, Forex i amerykańskich akcji Stock/ETF

Czytaj więcej...

Dynamic Trader 6:

Program do analizy technicznej DYNAMIC TRADER 6 wraz z kursem zawierania transakcji

Czytaj więcej...

Ankieta:

Pomóż nam zwiększyć wartość przygotowywanych analiz odpowiadając na pytania ankiety.

Wypełnij...

YouTube:

Analizy video, bieżący komentarz, długoterminowa perspektywa oraz wiele ciekawych informacji o Serwisie Infoinwestor.

Przejdź do YT...