***SPECIAL VIDEO: STOCK INDEXES - MARCH 2013 AND BEYOND - ROBERT MINER znajduje się w zakładce WEBINARS***

DT Stock/ETF Reports

 

DT Futures Reports DT Forex Reports DT Stock/ETF Reports
Analizy FW20 i FUSD Raporty walutowe Spółki Prowzrostowe

 

 

The DT DailyTM
Stock and EFT Report

 • Dla Swing Traderów i Position Traderów (inwestorów długo-
  terminowych)

 • Raporty przygotowywane są 5 dni
  w tygodniu

 • Obejmuje dostęp do DT JustInTime Stock/ETF Service

 • treść publikowana w języku angielskim

 

JustInTimeTM
Stock and ETF Service

 • Perspektywa średnio i długoterminowa dla najważniejszych indeksów giełdowych, stóp procentowych i indeksów giełd surowcowych

 • Uaktualnienia The JustInTime Service są publikowane częściej niż raz w tygodniu

 • Miesięczne, tygodniowe i dzienne wykresy i komentarze do najważniejszych indeksów giełdowych, stóp procentowych i indeksów giełd surowcowych

 • Użytkownik jest powiadamiany natychmiast, gdy dokonywana jest zmiana na wykresie lub w komentarzu na opisywanym rynku.

 • The JustInTimeTM Service jest dołączony do zaprenumerowanej usługi Daily Stock and ETF Report!

 • treść publikowana w języku angielskim

 

The DT DailyTM Stock/ETF Report

 

Raporty są przygotowywane przez Roberta Minera, autora bestselleru "Strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu" oraz Jaime'go Johnson, szefa analityków technicznych Dynamic Traders Group, Inc.

 

DT Daily Stock / ETF Report różni się od dwóch poprzednich usług. DT Daily Stock / ETF Report nie jest dla traderów, którzy zawierają transakcje intraday. Ta usługa jest dla średnio- i długoterminowych inwestorów, którzy są zainteresowani inwestycjami z wykorzystaniem instrumentów ETF i transakcji, które mogą trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Analizowane ETF są notowane na amerykańskich giełdach papierów wartościowych. Abonament obejmuje.

 

Rozszerzony Sobotni Raport , który zawiera:

 

 • Duży zasób informacji, które pozwalają poznać panujące trendy lub być przygotowany do rozpoczęcia/ zmiany kierunku trendów, strategie inwestycyjne wraz z najlepszymi set-upami na bieżący tydzień.

 • Wyniki autorskiego narzędzia do skanowania rynku z wykorzystaniem Momentum w dwóch przedziałach czasowych oraz wskaźnika ROC (Rate of Change) dla wszystkich głównych ETF obejmujących indeksy giełdowe USA, indeksy sektorowe USA oraz spoza USA oraz wszystkich głównych przedstawicieli każdej branży.

 • Wskazywane są ETF, które mają najlepszy układ do zawarcia transakcji (set-up) w ciągu następnego tygodnia.

 • Dla ETF, które posiadają set-upy, opisywane są strategie inwestycyjne wraz wskazaniem docelowych stref cenowych i czasowych.

 

Aktualizacje w ciągu tygodnia (Poniedziałek-Czwartek):

 

 • Celem raportów w dni powszednie jest aktualizacja opisu sytuacji technicznej i układów do zawarcia transakcji (set-up) na wszystkich rynkach opisanych w Sobotnim Raporcie oraz wskazanie rynków dla których warunki do zawarcia transakcji zostały spełnione.

 • Ponowne skanowanie rynku w celu aktualizacji tabeli ETF z najlepszymi układami do zawarcia transakcji.

 • Każdego wieczoru dokonywana jest aktualizacja wykresów i komentarzy dla rynków prezentowanych w Sobotnim Raporcie.

 

Oprócz raportów jest zapewniony dostęp do:

 

 • Przynajmniej jednego nagrania wideo w tygodniu ze szczegółowymi objaśnieniami, w jaki sposób zidentyfikować warunki do zajęcia pozycji, konkretne strategie inwestycyjne i zarządzanie pozycją. Jest to połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką rynkową.

 • Usługi "JustInTime" Service, która obejmuje analizy i komentarze do dziennych, tygodniowych i miesięcznych wykresów ETF bez dodatkowej opłaty. Praktyczne tutoriale, specjalne raporty analityczne oraz PDF manuals są dostępne na stronie DTG w części dla abonentów.

 

DT Stock/ETF Reports są wysyłane 5 dni w tygodniu, w Sobotę oraz Poniedziałek-Czwartek, 48 tygodni w roku. Na każdy kwartał przypada 1 tydzień przerwy w publikacjach.

 

Raporty w Sobotę są wysyłane około 8PM EST ( godzina 20 czasu wschodnio-
amerykańskiego), w tygodniu Poniedziałek-Czwartek około 9PM EST ( godzina 21 czasu wschodnioamerykańskiego).

 

Zobacz jak wygląda DT Stock/ETF Report: DT STOCK/ETF SATURDAY z 20.06.2009

 

 

The DT "JustInTime"TM Stock/ETF Service

 

DT "JustInTime" Stock/ETF Service to nowa koncepcja w dostarczeniu w odpowiednim czasie (timing) analizy technicznej opisywanych instrumentów niż może to zrobić raport analityczny dostarczany w ustalonych odstępach czasowych. Nie musisz czekać na planowaną datę raportu aby dowiedzieć się o istotnych wydarzeniach na danym walorze. Użytkownik jest powiadamiany natychmiast po każdej zmianie w układzie technicznym, komentarzu czy strategii inwestycyjnej dla danego ETF objętego raportem. Abonament obejmuje:

 

 • Analizy ETF dla najważniejszych indeksów giełdowych, ETF opartych o kurs Złota i Obligacji, ETF dla indeksów giełd surowcowych. Usługa nie zawiera analiz indeksów branżowych i indywidalnych spółek.

 • Miesięczne, tygodniowe i dzienne wykresy z komentarzem, określenie kierunku trendu w średnim i długim terminie, kierunek momentum w dwóch przedziałach czasowych, określenie stref docelowych dla ceny i czasu, opisanie struktur impulsu i korekty.

 • Gdy zmieni układ techniczny prezentowany na wykresie, pozycja na rynku lub strategia inwestycyjna, abonenci są informowani o dokonanej zmianie poprzez e-mail z linkiem do zaktualizowanej analizy i komentarza. Aby zobaczyć zaktualizowane wykresy należy się zalogować na stronie DTG w części dla abonentów.

 • Wszystkie wykresy i komentarze są dostępne dla abonentów na stronie DTG w każdym czasie.

 • Nagrania wideo, dwa lub trzy razy w miesiącu ze szczegółowymi objaśnieniami, w jaki sposób zidentyfikować warunki do zajęcia pozycji, konkretne strategie inwestycyjne i zarządzanie pozycją.

 • DT "JustInTime" Stock/ETF Service wchodzi w zakres usługi DT Stock/ETF Report.

 

 

 

 

 

projekt, grafika, skład: DM MEDIA

Reklama:

Książka:

Inwestowanie na dzisiejszych rynkach - akcji, futures lub forex - jest ambitnym i trudnym przedsięwzię- ciem. Jednak możliwe jest osiąganie stałych sukcesów na tym polu, jeżeli jesteś gotów poznać kompletny plan inwestycyjny począwszy od otwarcia pozycji, a skończywszy na jej zamknięciu.

Czytaj więcej...

Szkolenia:

Szkolenia są drugim krokiem na ścieżce rozwoju tradera prowadzącej do sukcesów inwestycyjnych. Utrwalają i uzupełniają na przykładach z polskiego parkietu metodologię zaprezentowaną w książce.

Czytaj więcej...

Biuletyny:

Biuletyny DYNAMIC TRADERS GROUP autorstwa Roberta Minera na rynki Futures, Forex i amerykańskich akcji Stock/ETF

Czytaj więcej...

Dynamic Trader 6:

Program do analizy technicznej DYNAMIC TRADER 6 wraz z kursem zawierania transakcji

Czytaj więcej...

Ankieta:

Pomóż nam zwiększyć wartość przygotowywanych analiz odpowiadając na pytania ankiety.

Wypełnij...

YouTube:

Analizy video, bieżący komentarz, długoterminowa perspektywa oraz wiele ciekawych informacji o Serwisie Infoinwestor.

Przejdź do YT...