***SPECIAL VIDEO: STOCK INDEXES - MARCH 2013 AND BEYOND - ROBERT MINER znajduje się w zakładce WEBINARS***

Spółki Prowzrostowe

 

DT Futures Reports DT Forex Reports DT Stock/ETF Reports
Analizy FW20 i FUSD Raporty walutowe Spółki Prowzrostowe

 

 


Codzienna (od poniedziałku do piątku) analiza w celu wyłonienia po sesji perspektywicznej spółki, która powinna w ciągu najbliższych sesji zachowywać się lepiej niż rynek, rozpocząć kolejną falę wzrostów po zakończeniu korekty, rozpocząć ruch wzrostowy po wykończeniu struktury spadkowej.

 

 

 • Usługa polega na dostarczeniu informacji o sytuacji technicznej spółek z rynku GPW oraz NC, które spełniają przyjete kryteria płynności w postaci wykresu oraz komentarza.
 • ANALIZA PO SESJI przedstawia spółkę, która spełnia przyjęte założenia - jej analizę techniczną w oparciu o zachowanie wskaźnika momentum w dwóch przedziałach czasowych, widocznej struktury falowej, stref docelowych dla ceny w oparciu o zniesnienia Fibo oraz opis strategii zachownia podczas kolejnych sesji.
 • ANALIZA INTRADAY OUTLOOK zawiera bieżący komentarz do zachowania walorów znajdujących się w monitoringu, najbliższą perspektywę oraz ewentualnie informację o zamknięciu pozycji po przekroczeniu poziomu zlecenia stoploss.
 • Elementem uzupełniającym opracowania jest prezentowany w formie tabeli pod analizą autorski MONITORING SPÓŁEK PROWZROSTOWYCH, który pozwala na kontrolowanie zachowania analizowanych spółek. Ostatnio został uzupełniony o poziomy wsparcia-oporu.
 • Okazjonalnie analizy są wzbogacane o opisy spółek, których zachowanie może zostać wykorzystane do inwestycji w ramach daytrading.
 • Analizy specjalne opisują ciekawe z punktu AT układy (strategie) widoczne na indeksach mWIG40 oraz sWIG80 lub indeksach rynków światowych (DAX, SP500).
 • Analizy są dostępne na stronach Infoinwestor.pl w sekcji Analizy: Spółki Prowzrostowe dla zalogowanego użytkownika.
 • Osoby, które nie opłaciły usługi Spółki Prowzrostowe mają dostęp do tej grupy z opóźnieniem, które wynosi 10 dni.

 

W analizie weekendowej pojawiają się opracowania PDF, dotyczące spółek w monitoringu oraz aktywnych spółek z punktu widzenia wskaźnika DT Momentum.

 

 

Zobacz: STATYSTYKI PANELU SPÓŁEK PROWZROSTOWYCH

 

Raporty w przystępny sposób prezentują układ na wykresie pod kątem 3 elementów:

 

 • Momentum w podwójnych ramach czasowych,
 • Formacja Trendu lub Korekty,
 • Poziomy Cen docelowych dla Impulsu lub Korekty,
 • Czas dla trwania oczekiwanych formacji,

 

Zobacz: LINIA KAPITAŁU

 

 

 

 

 

 

 

Usługi tej nie należy traktować jako doradztwa inwestycyjnego oraz rekomendacji w rozumieniu obowiązującego prawa. Zakres odpowiedzialności zawarty jest w Regulaminie Serwisu Infoinwestor.pl. Wszystkie opracowania, treści zawarte w dziale Analizy mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.Analizy nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jako doradztwo inwestycyjne w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) z późniejszymi zmianami. Analizy nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

 

 

* osoby, które kupią książkę Roberta Minera "Strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu" otrzymują Kartę Podarunkową z kodami zniżkowymi dla usług oferowanych w Serwisie Infoinwestor.pl. W przypadku analiz "Spółki Prowzrostowe" bonus od ceny podstawowej wynosi 10% dla każdego okresu abonamentu i jest nadawany dożywotnio.

 

 

 

 

 

projekt, grafika, skład: DM MEDIA

Reklama:

Książka:

Inwestowanie na dzisiejszych rynkach - akcji, futures lub forex - jest ambitnym i trudnym przedsięwzię- ciem. Jednak możliwe jest osiąganie stałych sukcesów na tym polu, jeżeli jesteś gotów poznać kompletny plan inwestycyjny począwszy od otwarcia pozycji, a skończywszy na jej zamknięciu.

Czytaj więcej...

Szkolenia:

Szkolenia są drugim krokiem na ścieżce rozwoju tradera prowadzącej do sukcesów inwestycyjnych. Utrwalają i uzupełniają na przykładach z polskiego parkietu metodologię zaprezentowaną w książce.

Czytaj więcej...

Biuletyny:

Biuletyny DYNAMIC TRADERS GROUP autorstwa Roberta Minera na rynki Futures, Forex i amerykańskich akcji Stock/ETF

Czytaj więcej...

Dynamic Trader 6:

Program do analizy technicznej DYNAMIC TRADER 6 wraz z kursem zawierania transakcji

Czytaj więcej...

Ankieta:

Pomóż nam zwiększyć wartość przygotowywanych analiz odpowiadając na pytania ankiety.

Wypełnij...

YouTube:

Analizy video, bieżący komentarz, długoterminowa perspektywa oraz wiele ciekawych informacji o Serwisie Infoinwestor.

Przejdź do YT...